Всяко живо същество с ролята си

Различните живи същества изпълняват строго отредени роли, с които правят живота на Земята възможен. Има такива, които консумират отровните газове в атмосферата. Отровните газове, които са се отделили при изригването…

В принос към околния свят

Всяко животно, както всичко в природата, освен че следва схемата на своето собствено развитие, има и специална задача за общото благополучие на Вселената. В моретата някои животни поддържат нивото на…

Образованието като висша цел

Съществува цел, която е по-висша от създаването на потомството и запазването на вида. Тази цел надминава простото развитие, според схемата или живота, следващ инстинктите. Тази по-висша цел е подчинението на…