Един план, много схеми

Съществува план, на който се подчинява цялата Вселена. Всички предмети, одушевени или не, са му подвластни.

Съществуват също така и схеми за всеки един вид от живата или неживата природа. Тези схеми следват този глобален план. Според своите собствени закони на развитие, всичко в природата се приближава до перфектната схема, предначертана за него. У всеки индивид или вид съществува стремеж да се вмести в подходящата схема.

Съществува и неизбежност, с която всички схеми се вместват в глобалния план.

Стремежът да се следва дадена схема е очевиден: от семето до напълно развитото дърво, от яйцето до кокошката и от ембриона до зрелия човек. Необходим е по-възвишен поглед, за да се разбере и оцени как всички твари и предмети се разбиват според разнообразие от схеми, водени от величествен импулс, за да се подчиняват на главния план на Вселената. Сигурно е, че стремежът да се създаде потомство и да се запази видът е измежду най-силните в природата.