Образованието като висша цел

Съществува цел, която е по-висша от създаването на потомството и запазването на вида. Тази цел надминава простото развитие, според схемата или живота, следващ инстинктите. Тази по-висша цел е подчинението на един главен план, който следват всички индивиди.

Налагането на такава трудна задача като задължителното обучение на децата, дори за да им се помогне да четат, пишат и размишляват, на пръв път изглежда като противна на природата. Но е ясно, че съществото притежава интуицията да усеща, че децата могат да се справят със задачата да се адаптират към новите условия и ситуации по-добре от възрастните и че адаптацията е необходима за издигането и еволюирането на човешкия род. Тази задача, наложена на децата, не трябва да се превръща в тиранията и наказанието, в които се е превърнала. За да ви покажем, че придържането към дадена схема на съществуване е подчинена на по-висш план, най-добре се вгледайте в природата.