Образованието като висша цел

Съществува цел, която е по-висша от създаването на потомството и запазването на вида. Тази цел надминава простото развитие, според схемата или живота, следващ инстинктите. Тази по-висша цел е подчинението на…