Кравата – свещено животно

Кравата е едно от най-важните животни, обитаващи земята. Целта ѝ е не само да се грижи за себе си, но и за телето си. Осен запазването на вида ѝ, нейното главно космическо предназначение е да поддържа тревните площи на планетата в добър вид. Тя е един от най-големите стожери на земеделието. От зоологическа гледна точка е едно от първите животни появили се на Земята. Доказано е, че за да се поддържат тревните площи, тревата трябва да се подкастря, а земята трябва да се притиска и да се тори.

Именно „нейно величество“ кравата прави всички тези неща. Въпреки че има необходимите умения да намери друга по-лесно смилаема храна, животното не променя изначалната си природа и продължава да следва мисията си.