В принос към околния свят

Всяко животно, както всичко в природата, освен че следва схемата на своето собствено развитие, има и специална задача за общото благополучие на Вселената. В моретата някои животни поддържат нивото на соленост в необходимите количества, чрез усилия, които не са толкова благоприятни за самите тях, колкото за другите. Ако нивото на сол във водата на моретата не се поддържа в правилните количества, животът на много живи същества ще прекъсне, което ще повлияе на живота на сушата. Как тези специални морски обитатели извършват космическата си задача? Открито е, че те изпиват количество вода, което многократно надминава тяхното тегло, като по този начин регулират нужните нива на соленост в нея.