Всяко живо същество с ролята си

Различните живи същества изпълняват строго отредени роли, с които правят живота на Земята възможен. Има такива, които консумират отровните газове в атмосферата. Отровните газове, които са се отделили при изригването на Слънцето и които векове наред са изхвърляни в атмосферата, можеха да прекратят живота на земята, но опасността е била избегната чрез дейността на растенията и дърветата, които консумират тези газове и намаляват нивото им под опасните нива. Растенията и дърветата изпълняват висшия си план. Също така можем да споменем за онези птици, които се хранят с мърша – разлагащи се трупове.

Замисляли ли сте се за други подобни примери? Споделете.