В принос към околния свят

Всяко животно, както всичко в природата, освен че следва схемата на своето собствено развитие, има и специална задача за общото благополучие на Вселената. В моретата някои животни поддържат нивото на…