Всяко живо същество с ролята си

Различните живи същества изпълняват строго отредени роли, с които правят живота на Земята възможен. Има такива, които консумират отровните газове в атмосферата. Отровните газове, които са се отделили при изригването…