Новата мода TikTok

Всяка година в Интернет се поява ново приложение, което тотално променя комуникацията ни. Въпреки че много от новите разработки са познати предимно сред подрастващото поколение, то има и такива, които…

Всяко живо същество с ролята си

Различните живи същества изпълняват строго отредени роли, с които правят живота на Земята възможен. Има такива, които консумират отровните газове в атмосферата. Отровните газове, които са се отделили при изригването…