Сравнявате ли се с другите?

Внимание! Това е важно, защото води до ценно себепознаване. Смея да предположа, че дори неволно вие се сравнявате с останалите хора по някакъв начин. Това може да е, както положително, така и отрицателно качество. Преди да обясня плюсовете и минусите обаче, нека ви „отворя“ очите.

compareАко имате брат или сестра, вие най-вероятно сте се сравнявали с него/нея още от малки. Това си е напълно естествено и нормално. А спомняте ли си в училище или в университета да сте завиждали на някой съученик или колега. Било за приятелите, за впечатлението, успеха, постиженията или нещо друго? А когато започнахте работа, сравнявахте ли се с останалите членове на екипа си? Когато след вас дойде нова колежка, претеглихте ли на кантар вашите и нейните плюсове и минуси? Кой има по-добро образование, повече опит, умения или контакти? Ако работите съвместно по някакъв проект, съжалявате ли, че на вас не ви хрумна онази велика идея?

Надявам се, че добихте представа…

Ние се сравняваме постоянно с останалите, но това може да бъде от наша полза. Ако гледаме към по-умелите от нас и се стремим да ги догоним, те ще ни действат като въже, които да ни тегли по пътя на самоусъвършенстването. Нагоре и нагоре. Обратното, ако се сравняваме с по-невежи от нас, те ще ни дърпат надолу. Така че мислете разумно и си поставяйте кумири, които са хем далечни, хем достижими. Такива, които да са ви полезни и реално сравнението с тях и стремежът да приличате на тях да ви носят позитиви.