ЕОС Матрикс – „медиацията“ при дълговете

 

Какво означава термина медиация?

Медиацията е начин за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето лице, което е абсолютно неутрално, за постигане на съгласие.

Медиацията е полезна при различни конфликтни ситуации. Например при раздяла или развод, родителски права, за делба на наследство и спорове за недвижимо имущество.

Други често срещани конфликти, които се въздействат добре от медиацията са тези в работната среда, свързани с договор. Не на последно място са и споровете в училищната среда между групи от ученици или между учители и ученици.

„Недоразумения“ има всякакви, важното е да се намира правилният начин за разрешаването им.

Медиацията днес съществува в много и различни форми. Когато говорим за финансовия сектор, медиация съществува и в подкрепа на бизнеса. Работата на колекторските компании е близка до дефиницията за медиация.

Защо и какви проблеми разрешава?

Колекторските компании събират просрочените вземания като запазват добрите отношения между бизнеса и клиентите му. Предимствата са, че те подхождат индивидуално към всеки казус и предлагат персонализирани решения, които са подходящи и за двете страни.

Най-голямата подобна агенция в България е ЕОС Матрикс. Дългогодишният опит на фирмата е ключово важен за високата ефективност на работата им. Хиляди хора успяват да намерят начин да се освободят от задълженията си и да започнат живота си на чисто. А бизнесът е доволен от резултатите, защото загубите на време и пари са значително по-малки.

Така, помощта на трето лице или фирма се оказва много добра идея, защото не винаги двете страни сами могат да разрешат възникналия казус или задлъжнялост между тях.

Ти имал ли си някога досег до медиаторски или колекторски фирми?