Орлин Алексиев

Орлин Алексиев за ролята на средата за по-добро развитие и образование

През годините учени психолози не спират да анализират факторите, които влияят на ученето и запомнянето на предложената информация, с цел подобряването на образователната система. Вярно е, че всеки един мозък работи по различен начин и няма как да се определи универсална методика, по която всяко едно дете ще възприеме и запомни теорията, която му се предлага.

Мнозина твърдят, че най-добре се преподава като се дават нагледни примери, други предпочитат да предоставят възможността на самите деца да „изпитат“ теорията, за да я възприемат. Универсална истина едва ли скоро ще съществува, но за момента е необходимо да бъдат осигурени комплект от критерии, които да направят пребиваването на децата в училищата и детските заведения, приятно и ползотворно. А поддръжката на сградния им фонд е една от основните задачи на общините.

Един от проблемите пред Столична община от една страна е липсата на достатъчно детски заведения, които да поберат всички деца в съответната възрастова група, от друга страна все по-остаряващият сграден фонд. Ето защо с финансиране от специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ), поетапно се работи за преодоляването им.

СОПФ е специализирана агенция, създадена пред 1994-а година. Тя събира и разпределя средствата от приватизация на общинско имущество. С тези пари се финансират проекти на Столичния общински съвет за облагородяване на града и подобряване на условията за живот. Фондът се управлява от Съвет за управление, чийто председател е Орлин Алексиев – общински съветник от ПП ГЕРБ. В интервю за онлайн медия, той обясни за начина, по който са били разпределени средствата от Фонда по това направление, за период 2015-2018 година.

За ново строителство и разширения на сграден фонд на училища и детски заведения в София са дадени 23,5 млн. лв. С тези средства са построени 7 нови детски градини и пристройки към други градини и училища, като при училищата акцентът е за изграждане на отопляеми физкултурни салони, столови и допълнителни класни стаи. Направено е и разширението на 1АЕГ с нови корпуси и физкултурни салони, уточни Орлин Алексиев.

След земетресението през февруари 2012 г. се извърши пълно конструктивно обследване на ползвания от училищата и детските заведения сграден фонд. Дадоха се конкретни предписания за конструктивно укрепване на сгради  – район по район. В резултат на което се разходваха 6,5 млн. лв. за 4 години за строителни дейности в 81 сгради във всички райони на столицата.

За други наложителни строително-ремонтни дейности са предоставени 10,2 млн. лв., което е 22,5 % от средствата. Това са ремонти и хидроизолация на покриви, ремонти на санитарни възли и канализация, основна подмяна на електроинсталации, реновиране на отоплителните системи, укрепване на компрометирани конструкции и други в сгради във всички райони на столицата, допълни Орлин Алексиев.