Бъдете любознателни!!!

Любознателността е едно от така наречените фини човешки качества. То е свързано с цялата личност на човека. Любознателността е свързана с цялото му поведение и начин на живот в социалната среда. От една страна, то изразява нашия вечен стремеж да проумее света около нас и да намерим достойното си място в него. Ако ние успеем да намерим това си място тогава тая наша любознателност ще стане израз на мисълта. Любознателността е и важен фактор който изразява живия ни интерес на нас хората към света и не само към останалите себеподобни. Тя изразява живота ни в какъвто и аспект да го погледнем. Тя е един от най- ярките симптоми на живота и особено на нашия, на нашето дълголетие. За мен един човек умира не кога да е, а когото престане да се интересува от живота, света и хората около него. Моя приятелски и женски съвет е най- вече никога да не преставаме да бъдем любознателни. Защото винаги трябва да се интересуваме от живота, от всичко, което става около нас. С изричната уговорка не за да правим клюка, а за да го проумяваме и да помагаме с една единствена цел то да бъде дай боже достойно оценено. Любознателните живеят дълго, плодотворно и щастливо. Един съвет: не допускайте и не позволявайте покрай Вас да се намесват нелюбознателни „личности”. Ако успеете да направите това вие  ще привикнете да цените онези промени в живота, които го изразяват най- ярко, най- цветно, най- силно и впечатляващо.