Кой е Октавиан Август?

Октавиан Август, чийто истинско име е Гай Октавий е римски император и основател на Римската империя. Той се ражда през 63 г. пр.н.е. и умира през 14 г.сл.н.е. Октавиан Август е известен с това, че постигна значителни успехи в утвърждаването и управлението на Римската империя след периода на вътрешни борби и гражданска война, известен като Римската Република.

През 27 г. пр.н.е., Октавиан приема титлата „Август“ (от латински „Augustus“), който се превежда като „почитаем“ или „възвишен“. Това му дава неограничена власт и го прави фактически първия римски император. Под управлението на Октавиан Август, Римската империя постига период на стабилност и процъветание, наричан „Пакс Романа“ или „Римски мир“. Той внася важни реформи и промени в управлението и администрацията на империята.

Октавиан Август се смята за един от най-важните и влиятелни фигури в историята на Римската империя и оставя дълготрайно влияние върху организацията и развитието на Римската държава.